Reklama:

Xeljanz

Substancja czynna: Tofacitinibi citras 1 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór doustny , 1 mg/ml