Reklama:

Prevymis

Substancja czynna: Letermovirum 20 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 240 mg (20 mg/ml)