Reklama:

Ibuvit D3 4000 IU

Substancja czynna: Cholecalciferolum 4000 IU
Postać farmaceutyczna: Kapsułki miękkie , 4000 IU
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ibuvit D3 4000 IU, kapsułki, miękkie

Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Ostrzeżenia i środki ostrożności

  2. Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuvit D3 4000 IU należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

   • jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w chorobach serca (np. glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna);

   • jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego, która może zwiększać stężenie witaminy D w organizmie);

   • jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające witaminę D lub spożywa pokarmy bogate w witaminę D, ponieważ dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko pod nadzorem lekarza;

   • jeśli pacjent przyjmuje dodatkowe dawki wapnia;

   • jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent będzie narażony na dużą ilość promieniowania słonecznego w czasie stosowania leku Ibuvit D3 4000 IU (wystarczająca ekspozycja na światło słoneczne - patrz punkt 1.);

   • jeśli pacjent ma uszkodzone lub chore nerki;

   • jeśli leczenie witaminą D jest długotrwałe, gdyż w takim przypadku lekarz powinien kontrolować u pacjenta stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek, oznaczając stężenie kreatyniny we krwi.

    Lek Ibuvit D3 4000 IU a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

    Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje:

   • leki działające na serce lub nerki, takie jak glikozydy nasercowe (np. digoksyna) lub leki moczopędne z grupy tiazydów (np. bendroflumetiazyd). Jednoczesne stosowanie z witaminą D może powodować znaczny wzrost stężenia wapnia we krwi i w moczu;

   • leki zawierające witaminę D, kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D, a także pokarmy bogate w witaminę D;

   • aktynomycynę (lek stosowany w leczeniu pewnych postaci raka) i imidazolowe leki przeciwgrzybicze (np. klotrimazol i ketokonazol, leki stosowane w leczeniu grzybicy);

   • leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe);

   • barbiturany (leki nasenne, przeciwpadaczkowe);

   • glikokortykosteroidy (hormony sterydowe, takie jak hydrokortyzon lub prednizolon);

   • leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi (takie jak kolestyramina lub kolestypol);

   • niektóre leki stosowane w leczeniu otyłości, zmniejszające wchłanianie tłuszczów (np. orlistat);

   • niektóre leki przeczyszczające (takie jak olej parafinowy);

   • leki stosowane w hiperkalcemii (podwyższone stężenia wapnia we krwi), takie jak kalcytonina, etidronian, pamidronian;

   • leki zobojętniające zawierające magnez lub glin (stosowane na zgagę i niestrawność);

   • leki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna, izoniazyd).

    Ibuvit D3 4000 IU z jedzeniem i piciem

    Ten lek najlepiej przyjmować razem z głównym posiłkiem w celu ułatwienia wchłaniania witaminy D.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Lek Ibuvit D3 4000 IU jest przeciwwskazany u kobiet czasie ciąży.

    Lek Ibuvit D3 4000 IU nie jest przeznaczony dla kobiet karmiących piersią.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Ibuvit D3 4000 IU nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    1. Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych z otyłością

    2. Zazwyczaj 4000 IU (1 kapsułka) na dobę, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

     Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.

     Dzieci i młodzież

     Lek Ibuvit D3 4000 IU jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

     Sposób podania

     Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku.

     Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuvit D3 4000 IU

     Jeśli pacjent przez przypadek przyjął jedną kapsułkę za dużo, wystąpienie objawów przedawkowania jest mało prawdopodobne.

     W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie albo skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej w celu uzyskania dalszych porad. Jeśli jest to możliwe, należy zabrać ze sobą pudełko oraz niniejszą ulotkę, aby pokazać lekarzowi.

     Pominięcie zastosowania leku Ibuvit D3 4000 IU

     Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

     W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    3. Możliwe działania niepożądane

    4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

     Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej.

     Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

   • obrzęk twarzy, języka lub gardła (krtani)

   • trudności w połykaniu

   • pokrzywka i trudności w oddychaniu.

    Do innych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem Ibuvit D3 4000 IU należą:

    Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

   • podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)

   • podwyższone stężenie wapnia w moczu (hiperkalcynuria)

    Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

   • wysypka

   • świąd

   • pokrzywka

    Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   • zaparcia

   • gazy (wzdęcia)

   • nudności

   • ból brzucha

   • biegunka.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

   zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

   1. Podmiot odpowiedzialny

   2. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

    tel. +48 22 364 61 01

    Wytwórca

    Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

    Oddział Medana w Sieradzu

    ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

    Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: