Reklama:

MUCOPECT CONTROL

Substancja czynna: Carbocisteinum 375 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 375 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Mucopect Control, 375 mg, kapsułki, twarde

Carbocisteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Mucopect Control i w jakim celu się go stosuje

  2. Mucopect Control, 375 mg, kapsułki, twarde zawiera substancję czynną zwaną karbocysteiną. Należy ona do grupy leków zwanych „mukolitykami”. Jej działanie polega na zmniejszeniu lepkości śluzu (flegmy). Dzięki temu wydzielina śluzowa jest łatwiejsza do odkrztuszenia.

   Mucopect Control stosowany jest w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

   Jeśli po upływie 4 do 5 dni stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mucopect Control Kiedy nie przyjmować leku Mucopect Control:

   • Jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

    Objawy uczulenia to: wysypka, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

   • Jeśli pacjent ma wrzody w żołądku lub w jelicie.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Mucopect Control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent jest w podeszłym wieku;

 • u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa;

 • pacjent przyjmuje inne leki, o których wiadomo, że wywołują krwawienie w żołądku.

W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.

Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Dzieci i młodzież

Lek Mucopect Control nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży.

Lek Mucopect Control a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas stosowania leku Mucopect Control nie należy stosować leków

przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie śluzu oskrzelowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować tego leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

Nie wiadomo, czy karbocysteina przenika do mleka matki. Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Brak danych dotyczących wpływu karbocysteiny na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji na temat wpływu karbocysteiny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 1. Jak przyjmować lek Mucopect Control

 2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek przyjmuje się doustnie.

  W przypadku wrażenia, że działanie leku Mucopect Control jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

  Zalecana dawka

  Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

  • Zwykle dawka początkowa wynosi dwie kapsułki przyjmowane trzy razy na dobę.

  • Jeśli nasilenie objawów zmniejszy się, dawkę należy zmniejszyć do jednej kapsułki przyjmowanej cztery razy na dobę.

   Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni. W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

   Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.

   Stosowanie u dzieci i młodzieży

  • Lek Mucopect Control nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Mucopect Control

  W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Mucopect Control należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Dzięki temu lekarz będzie wiedział, jaki lek przyjął pacjent.

  Po spożyciu zbyt wielu kapsułek Mucopect Control u pacjenta prawdopodobnie wystąpi rozstrój żołądka (zaburzenia przewodu pokarmowego).

  Pominięcie przyjęcia leku Mucopect Control

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę leku należy przyjąć o stałej porze.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Należy przerwać przyjmowanie leku Mucopect Control i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do izby przyjęć w szpitalu, jeśli:

  • Wystąpiła reakcja alergiczna. Może się objawiać: wysypką, trudnościami

   z przełykaniem lub oddychaniem, obrzękiem ust, twarzy, gardła lub języka.

  • Na skórze pojawiły się krwawiące rany lub pęcherze, w tym w okolicach warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych. Mogą także występować

   objawy grypopodobne i gorączka. Może być to tak zwany „zespół Stevensa- Johnsona”.

  • W wymiotach jest widoczna krew lub pacjent wydala czarne, smoliste stolce.

   Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdy którekolwiek

   z następujących działań niepożądanych się nasila lub trwa dłużej niż kilka dni:

  • Wymioty.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

  Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301,

  faks: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Mucopect Control

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mucopect Control

 • Substancją czynną leku jest karbocysteina. Każda kapsułka, twarda zawiera 375 mg karbocysteiny.

 • Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana i magnezu stearynian. Otoczka kapsułki: tytanu dwutlenek (E171), żelaza

tlenek żółty (E172) i żelatyna.

Jak wygląda lek Mucopect Control i co zawiera opakowanie

Mucopect Control to żółte twarde kapsułki o rozmiarze 0, zawierające biały lub prawie biały proszek.

Opakowanie:

Blistry PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

lub

Blistry PVC/PE.EVOH.PE/PCTFE/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Lek Mucopect Control dostępny jest w opakowaniach zawierających 6, 18 lub 30 kapsułek, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów, Polska

Wytwórca:

Adamed Pharma S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice, Polska

Chanelle Medical Dublin Road, Laughrea,

Co. Galway, H62 FH90, Irlandia

Akciju sabiedríba “GRINDEKS” 53 Krustpils iela,

LV-1057 Riga, Łotwa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2023

Reklama: