Reklama:

Uromitexan

Substancja czynna: Mesnum 100 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 100 mg/ml