Reklama:

Apealea

Substancja czynna: Paclitaxelum 60 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu do infuzji , 60 mg