Reklama:

Xtandi

Substancja czynna: Enzalutamidum 40 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 40 mg