Reklama:

Xtandi

Substancja czynna: Enzalutamidum 80 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 80 mg