Reklama:

Poteligeo

Substancja czynna: Mogamulizumabum 4 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 4 mg/ml