Reklama:

Bevespi Aerosphere

Substancja czynna: Glycopyrronii bromidum 7.2 mcg + Formoteroli fumaras dihydricus 5 mcg
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol inhalacyjny zawiesina