Reklama:

Besremi

Substancja czynna: Ropeginterferonum alfa-2b 500 mcg/0,5 ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 500 mcg/0,5 ml