Reklama:

Ajovy

Substancja czynna: Fremanezumabum 225 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 225 mg