Reklama:

Epidyolex

Substancja czynna: Cannabidiolum 100 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór doustny , 100 mg/ml