Reklama:

Infacol

Substancja czynna: Simeticonum 40 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna , 40 mg/ml