Reklama:

Humalog 100 jednostek/ml Junior KwikPen

Substancja czynna: Insulinum lisprum 100 j/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 100 j/ml