Reklama:

Pazenir

Substancja czynna: Paclitaxelum 100 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania dyspersji do infuzji , 100 mg