Reklama:

Reverantza

Substancja czynna: Olmesartanum medoxomilum 20 mg + Amlodipinum 5 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 20 mg + 5 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Reverantza, 20 mg + 5 mg, tabletki powlekane Reverantza, 40 mg + 5mg, tabletki powlekane

Olmesartanum medoxomilum + Amlodipinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Reverantza i w jakim celu się go stosuje

 2. Reverantza zawiera dwie substancje czynne o nazwie olmesartan medoksomil i amlodypina (w postaci bezylanu). Obie te substancje pomagają obniżyć wysokie ciśnienie tętnicze.

  • Olmesartan medoksomil należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptorów angiotensyny II, które obniżają ciśnienie tętnicze poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych.

  • Amlodypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Amlodypina hamuje przenikanie wapnia do ścian naczyń krwionośnych, zapobiegając ich zwężaniu, a tym samym obniżając ciśnienie krwi.

   Działanie obu substancji przyczynia się do zahamowania zwężania naczyń krwionośnych, powodując zmniejszanie napięcia naczyń i obniżenie ciśnienia.

   Reverantza jest stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie nie jest wystarczająco kontrolowane podczas stosowania tylko olmesartanu medoksomilu lub tylko amlodypiny.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Reverantza Kiedy nie stosować leku Reverantza

  • jeśli pacjent ma uczulenie na olmesartan medoksomil, amlodypinę albo antagonistę wapnia z grupy dihydropirydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   W razie podejrzenia alergii, przed zastosowaniem leku Reverantza należy skonsultować się z lekarzem.

  • po trzecim miesiącu ciąży. (Należy również unikać stosowania leku Reverantza we wczesnym okresie ciąży- patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

  • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren.

  • jeśli występują ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby, jeśli wydzielanie żółci jest zaburzone lub odpływ żółci z pęcherzyka jest zablokowany (np. przez kamienie żółciowe) lub jeżeli występuje żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu).

  • w przypadku bardzo niskiego ciśnienia tętniczego.

  • w przypadku niewystarczającego dopływu krwi do tkanek, z objawami takimi jak niskie

   ciśnienie tętnicze, słabo wyczuwalne tętno, szybka czynność serca (wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny, czyli spowodowany ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi serca).

  • w przypadku zaburzeń odpływu krwi z serca (np. na skutek zwężenia zastawki aorty).

  • w przypadku osłabionej czynności serca (powodującej duszność lub obrzęki obwodowe) po zawale mięśnia sercowego.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Reverantza należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

  • inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE) (na przykład enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą.

  • aliskiren.

   Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi.

   Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Reverantza”.

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli występuje którykolwiek z następujących stanów:

  • Zaburzenia dotyczące nerek lub stan po przeszczepieniu nerki;

  • Choroby wątroby;

  • Niewydolność serca lub zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia sercowego;

  • Nasilone wymioty, biegunka, leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych (diuretyków) lub stosowanie diety z małą zawartością soli;

  • Zwiększenie stężenia potasu we krwi;

  • Zaburzenia dotyczące nadnerczy (gruczoły wytwarzające hormony, znajdujące się w górnej części nerek).

   Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi nasilona, utrzymująca się biegunka, która powoduje znaczne zmniejszenie masy ciała. Lekarz może ocenić objawy i zdecydować, w jaki sposób kontynuować leczenie obniżające ciśnienie tętnicze.

   Podobnie jak w przypadku innych leków obniżających ciśnienie tętnicze, nadmierne obniżenie

   ciśnienia tętniczego u pacjentów z zaburzeniami krążenia w sercu lub mózgu może prowadzić do

   zawału serca lub udaru mózgu. Lekarz zaleci uważną kontrolę ciśnienia tętniczego u takich pacjentów.

   Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Reverantza we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie

   piersią”).

   Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

   Nie zaleca się stosowania leku Reverantza u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

   Lek Reverantza a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować:

  • Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze - mogą nasilać działanie leku Reverantza. Inhibitory ACE lub aliskiren - lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku Reverantza” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

  • Suplementy potasu, zamienniki soli zawierające potas, leki moczopędne (diuretyki) lub heparyna (lek rozrzedzający krew i zapobiegający powstawaniu zakrzepów). Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Reverantza może zwiększać stężenie potasu we krwi.

  • Lit (lek stosowany w leczeniu wahań nastroju i niektórych rodzajów depresji) – jednoczesne stosowanie z lekiem Reverantza może zwiększać toksyczność litu. Jeśli konieczne jest przyjmowanie litu, lekarz zaleci kontrolowanie stężenia litu we krwi.

  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, leki stosowane w celu łagodzenia bólu, obrzęku i innych objawów zapalenia, w tym zapalenia stawów), przyjmowane jednocześnie z lekiem Reverantza, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. NLPZ mogą osłabiać działanie leku Reverantza.

  • Kolesewelamu chlorowodorek (lek, który zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi) – możliwe osłabienie działania leku Reverantza. Lekarz może zalecić przyjmowanie leku Reverantza co najmniej 4 godziny przed przyjęciem kolesewelamu chlorowodorku.

  • Niektóre leki zobojętniające kwas (leki stosowane w przypadku niestrawności lub zgagi) – mogą nieznacznie osłabiać działanie leku Reverantza.

  • Leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV/AIDS (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir) lub w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol).

  • Diltiazem, werapamil (leki stosowane w przypadku zaburzeń rytmu serca i w nadciśnieniu).

  • Ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki).

  • Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), preparat ziołowy.

  • Dantrolen (podawany we wlewie w przypadku ciężkich zaburzeń temperatury ciała).

  • Symwastatyna stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu i tłuszczów (triglicerydów) we krwi.

  • Takrolimus, cyklosporyna stosowane w celu kontrolowania reakcji układu odpornościowego, co umożliwia organizmowi przyjęcie przeszczepionego narządu.

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Reverantza z jedzeniem i piciem

   Lek Reverantza można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. Należy połknąć tabletkę popijając ją płynem (np. szklanką wody). Jeśli to możliwe, należy przyjmować zaleconą dawkę leku codziennie o tej samej porze, na przykład w trakcie śniadania.

   Pacjenci stosujący lek Reverantza nie powinni spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów,

   ponieważ mogą one spowodować zwiększenie stężenia substancji czynnej - amlodypiny we krwi, co w rezultacie może wywołać nieprzewidywalne nasilenie działania leku Reverantza obniżającego

   ciśnienie krwi.

   Pacjenci w podeszłym wieku

   U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, podczas każdego zwiększenia dawki lekarz skontroluje ciśnienie tętnicze, aby sprawdzić czy nie nastąpiło zbyt duże obniżenie ciśnienia.

   Pacjenci rasy czarnej

   Podobnie jak w przypadku innych podobnych leków obniżających ciśnienie krwi, Reverantza może wykazywać działanie nieco słabsze u pacjentów rasy czarnej.

   Ciąża i karmienie piersią Ciąża

   Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Reverantza przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu

   ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Reverantza. Nie zaleca się stosowania leku Reverantza we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

   W razie zajścia w ciążę podczas stosowania leku Reverantza należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

   Karmienie piersią

   Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Wykazano, że małe ilości amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego.

   Nie zaleca się stosowania leku Reverantza podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Podczas stosowania leków przeciwnadciśnieniowych może występować uczucie senności, nudności, zawroty głowy lub ból głowy. W takim wypadku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać

   maszyn, aż do ustąpienia objawów. Należy zwrócić się o radę do lekarza.

   Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę powlekaną, to znaczy lek uznaje się za

   „wolny od sodu”.

 4. Jak stosować lek Reverantza

 5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka leku Reverantza to jedna tabletka na dobę.

  Tabletki można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć popijając płynem (np. szklanką wody). Tabletki nie wolno żuć. Nie należy stosować leku Reverantza z sokiem grejpfrutowym.

  Jeśli to możliwe, zalecaną dawkę należy przyjmować codziennie o tej samej porze, na przykład w trakcie śniadania.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Reverantza

  Przyjęcie większej ilości tabletek niż zalecana może spowodować zbyt duże obniżenie ciśnienia krwi, objawiające się zawrotami głowy oraz przyspieszeniem lub spowolnieniem akcji serca.

  W razie przyjęcia większej dawki niż zalecana bądź w razie przypadkowego połknięcia leku przez dziecko, należy natychmiast udać się do lekarza lub oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku lub niniejszą ulotkę.

  Pominięcie zastosowania leku Reverantza

  W razie pominięcia dawki należy przyjąć zwykłą dawkę leku w dniu następnym. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Reverantza

  Istotne jest, aby kontynuować stosowanie leku Reverantza, aż do momentu, kiedy lekarz zaleci jego odstawienie.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Objawy niepożądane mają często łagodny charakter i nie wymagają odstawienia leku.

  Poniższe dwa działania niepożądane leku, choć nie występują często, mogą być ciężkie:

  Podczas leczenia lekiem Reverantza mogą wystąpić reakcje alergiczne, które mogą dotyczyć całego ciała, z obrzękiem twarzy, jamy ustnej i (lub) krtani, z towarzyszącym swędzeniem i wysypką.

  W takim wypadku należy odstawić lek Reverantza i natychmiast zwrócić się do lekarza.

  U osób podatnych przyjmowanie leku Reverantza może spowodować zbyt duże obniżenie ciśnienia tętniczego, również w wyniku reakcji alergicznej. To może powodować nasilone zawroty głowy lub omdlenie. W takim wypadku należy odstawić lek Reverantza, natychmiast powiadomić lekarza i pozostawać w pozycji leżącej.

  Inne możliwe działania niepożądane leku Reverantza:

  Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

  Zawroty głowy, ból głowy, obrzęk okolicy kostek, stóp, nóg, rąk lub ramion, zmęczenie.

  Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

  Zawroty głowy podczas wstawania, brak energii, mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, świadomość czynności serca, przyspieszenie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze z objawami, takimi jak zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie, trudności w oddychaniu, kaszel, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, wysypka skórna, kurcze, bóle rąk i nóg, ból pleców, zwiększone parcie na mocz, zmniejszenie sprawności seksualnej, niemożność osiągnięcia lub utrzymania erekcji,

  osłabienie.

  Obserwowano również następujące zmiany w wynikach badań laboratoryjnych: zwiększenie lub

  zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny, zwiększenie stężenia kwasu moczowego, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (gamma-glutamylotransferazy).

  Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

  Nadwrażliwość na lek, omdlenie, zaczerwienienie i uczucie ciepła na twarzy, czerwone, swędzące guzki (pokrzywka), obrzęk twarzy.

  Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania tylko olmesartanu medoksomilu lub tylko amlodypiny, ale nie obserwowane podczas stosowania leku Reverantza lub obserwowane z większą częstością w przypadku monoterapii:

  Olmesartan medoksomil

  Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

  Zapalenie oskrzeli; ból gardła; katar lub niedrożność nosa; kaszel; ból brzucha; grypa żołądkowa; biegunka; niestrawność; nudności; ból stawów lub kości; ból pleców; obecność krwi w moczu; zakażenie układu moczowego; ból w klatce piersiowej; objawy grypopodobne; ból. Zmiany w

  wynikach badań krwi - zwiększenie stężenia tłuszczów (nadmiar triglicerydów we krwi), zwiększenie stężenia mocznika lub kwasu moczowego we krwi oraz zwiększenie aktywności enzymów

  wątrobowych i parametrów czynności mięśni.

  Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

  Zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować łatwe powstawanie siniaków lub przedłużenie czasu krwawienia; nagła reakcja alergiczna, która może dotyczyć całego ciała i powodować trudności w oddychaniu, jak również nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, które może prowadzić nawet do omdlenia (reakcja anafilaktyczna); dławica piersiowa (ból lub uczucie dyskomfortu w klatce

  piersiowej, nazywane napadem dławicowym); swędzenie; wykwity skórne; alergiczna wysypka skórna; wysypka z pokrzywką; obrzęk twarzy; ból mięśni; złe samopoczucie.

  Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

  Obrzęk twarzy, jamy ustnej i (lub) krtani; ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek; letarg.

  Amlodypina

  Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób):

  Obrzęk (zatrzymywanie płynów w organizmie).

  Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

  Ból brzucha; nudności; obrzęk okolicy kostek; uczucie senności; zaczerwienienie i uczucie gorąca na twarzy, zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne i niewyraźne widzenie); świadomość

  czynności serca; biegunka; zaparcie; niestrawność; kurcze, osłabienie; trudności w oddychaniu.

  Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

  Trudności w zasypianiu, zaburzenia snu; zmiany nastroju, w tym stany lękowe; depresja; drażliwość; dreszcze; zmiana smaku; omdlenie; dzwonienie w uszach (szum uszny); nasilenie dławicy piersiowej (ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej); zaburzenia rytmu serca; katar lub niedrożność nosa; wypadanie włosów; sine punkty lub plamy na skórze spowodowane małymi krwotokami

  (plamica); przebarwienia skóry; nadmierne pocenie się; wykwity skórne; swędzenie; czerwone, swędzące guzki (pokrzywka); ból stawów lub mięśni; zaburzenia oddawania moczu; konieczność oddawania moczu w nocy; zwiększone parcie na mocz; powiększenie piersi u mężczyzn; ból w klatce piersiowej; ból, złe samopoczucie; zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

  Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

  Dezorientacja.

  Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

  Zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi, co może zwiększać ryzyko zakażeń; zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować łatwe powstawanie siniaków lub przedłużenie czasu krwawienia; zwiększenie stężenia glukozy w krwi; zwiększenie napięcia mięśni lub zwiększenie oporu na ruch bierny (hipertonia); mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp; zawał serca; zapalenie

  naczyń krwionośnych; zapalenie wątroby lub trzustki; zapalenie błony śluzowej żołądka; pogrubienie dziąseł; zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; zażółcenie skóry i oczu; zwiększenie

  wrażliwości na światło; reakcje alergiczne: swędzenie, wysypka, obrzęk twarzy, jamy ustnej i (lub) krtani z towarzyszącym swędzeniem i wysypką, ciężkie reakcje skórne, w tym intensywna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała silny świąd, pęcherze, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół StevensaJohnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne, czasami zagrażające życiu.

  Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  Drżenie, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnione ruchy i pociąganie nogami w czasie chodzenia, chwiejny chód.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

  niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C PL-02-222 Warszawa

  Telefon: + 48 22 49-21-301

  Fax: + 48 22 49-21-309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Reverantza.

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera lek Reverantza

 • Substancjami czynnymi leku są olmesartan medoksomilu i amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu).

  Każda tabletka zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu i 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).

  Każda tabletka zawiera 40 mg olmesartanu medoksomilu i 5 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu).

 • Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka: alkohol poliwinylowy (E1203), makrogol (E1521), talk (E553b), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E172) (dla 40 mg + 5 mg)

Jak wygląda lek Reverantza i co zawiera opakowanie

Reverantza 20 mg + 5 mg: białe, okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „L” po jednej stronie, gładkie po drugiej.

Reverantza 40 mg + 5 mg żółte okrągłe obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „I” na jednej stronie, gładkie po drugiej.

Reverantza tabletki powlekane są dostępne w opakowaniach po 14, 28, 30 lub 56 tabletek powlekanych w blistrze z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Swyssi AG Lyoner Strasse 14

60528 Frankfurt am Main Niemcy

Tel: +49 69 66554 162

e-mail: info@swyssi.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria Reverantza 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg Filmtabletten Bulgaria Reverantza 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg филмирани таблетки Czechy Reverantza 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg potahované tablety

Grecja Reverantza 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Polska Reverantza

Portugalia Reverantza 20 mg + 5 mg, 40 mg + 5 mg comprimidos revestidos por película Rumunia Reverantza 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg comprimate filmate

Slowenia Reverantza 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.02.2022

Reklama: