Reklama:

Fungizone

Substancja czynna: Amphotericinum B 50 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu do infuzji , 50 mg