Reklama:

Dectova

Substancja czynna: Zanamivirum 10 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do infuzji , 10 mg/ml