Reklama:

Ondexxya

Substancja czynna: Andexanetum alfa 200 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu do infuzji , 200 mg