Reklama:

Palynziq

Substancja czynna: Pegvaliasum 2.5 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 2,5 mg/0,5 ml