Reklama:

Palynziq

Substancja czynna: Pegvaliasum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 10 mg/0,5 ml