Reklama:

Zynteglo

Substancja czynna: Autologiczne komórki CD34+ kodujące gen βA-T87Q-globiny transdukowane wektorem lentiwirusowym 1,2-20 × 10^6 komórek/ml
Postać farmaceutyczna: Dyspersja do infuzji , 1,2-20 × 10^6 komórek/ml