Reklama:

Debridat

Substancja czynna: Trimebutinum 7.87 mg/g
Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej , 7,87 mg/g