Reklama:

Anagrelide Bluefish

Substancja czynna: Anagrelidu chlorowodorek jednowodny 0.6063 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 0,6063 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Anagrelide Bluefish, 0,5 mg, kapsułki, twarde

Anagrelidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest Anagrelide Bluefish i w jakim celu się go stosuje

  2. Anagrelide Bluefish zawiera substancję czynną anagrelid. Anagrelide Bluefish to lek, który wpływa na rozwój płytek krwi. Lek ten ogranicza liczbę płytek krwi wytwarzanych przez szpik kostny, co

   prowadzi do zmniejszenia liczby płytek krwi we krwi do bardziej prawidłowej wartości. Z tego względu, jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

   Nadpłytkowość samoistna to choroba, która występuje, gdy szpik kostny wytwarza zbyt dużą liczbę komórek krwi, znanych jako płytki krwi. Duża liczba płytek krwi we krwi może prowadzić do

   ciężkich zaburzeń krążenia i krzepnięcia krwi.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Anagrelide Bluefish Kiedy nie stosować leku Anagrelide Bluefish

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na anagrelid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja uczuleniowa objawia się w postaci wysypki, swędzenia, obrzęku twarzy lub warg oraz duszności;

 • Jeśli pacjent ma umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

 • Jeśli pacjent ma umiarkowane lub ciężkie zaburzenie czynności nerek.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Anagrelide Bluefish należy zwrócić się do lekarza:

 • jeśli pacjent ma lub podejrzewa, że ma chorobę serca;

 • jeśli pacjent ma zwiększenie odstępu QT (widoczne na EKG, zapisie elektrycznej pracy serca) od urodzenia lub występuje ono u członków jego rodziny, jeżeli pacjent przyjmuje inne leki powodujące zmiany w EKG lub jeżeli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie elektrolitów, np. potasu, magnezu lub wapnia (patrz punkt „Anagrelide Bluefish a inne leki”);

 • jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek.

  W przypadku jednoczesnego podawania z kwasem acetylosalicylowym (substancją, znaną również pod nazwą aspiryna, obecną w wielu lekach stosowanych w łagodzeniu bólu oraz do obniżenia gorączki, jak też w lekach zmniejszających krzepnięcie krwi) występuje zwiększone ryzyko

  poważnego krwotoku (krwawienia) (patrz punkt „Lek Anagrelide Bluefish a inne leki”).

  Dzieci i młodzież

  Informacje dotyczące stosowania leku Anagrelide Bluefish u dzieci i młodzieży są ograniczone i dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku.

  Lek Anagrelide Bluefish a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • Leków, które mogą zmieniać rytm serca np. sotalol, amiodaron;

 • Fluwoksaminy, stosowanej w leczeniu depresji;

 • Określonych rodzajów antybiotyków stosowanych w leczeniu zakażeń, takich jak enoksacyna;

 • Teofiliny stosowanej w leczeniu ciężkich przypadków astmy i problemów z oddychaniem;

 • Leków stosowanych w leczeniu chorób serca, na przykład milrynonu, enoksymonu, amrynonu, olprynonu i cylostazolu;

 • Kwasu acetylosalicylowego (substancji, znanej również pod nazwą aspiryna, obecnej w wielu lekach stosowanych w łagodzeniu bólu oraz do obniżenia gorączki, jak też w lekach

  zapobiegających krzepnięciu krwi);

 • Innych leków wpływających na liczbę płytek krwi np. klopidogrelu;

 • Omeprazolu, stosowanego w celu zmniejszenia ilości kwasu produkowanego w żołądku;

 • Doustnych leków antykoncepcyjnych: wystąpienie silnej biegunki w trakcie przyjmowania tego leku może zmniejszyć skuteczność doustnego leku antykoncepcyjnego i w związku z tym zaleca się zastosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy). Należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w ulotce dla pacjenta załączonej do opakowania doustnych leków antykoncepcyjnych.

  Działanie leku Anagrelide Bluefish lub wymienionych leków może być nieprawidłowe, jeśli będą przyjmowane jednocześnie. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku Anagrelide Bluefish. Kobiety, które mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczne środki antykoncepcyjne w okresie przyjmowania leku Anagrelide Bluefish.

  Porady odnośnie metod antykoncepcji może udzielić lekarz.

  Pacjentki karmiące piersią lub które planują karmić piersią powinny poinformować o tym lekarza. Nie należy stosować leku Anagrelide Bluefish podczas karmienia piersią. Pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią, jeśli stosuje lek Anagrelide Bluefish.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  U niektórych pacjentów stosujących lek Anagrelide Bluefish występowały zawroty głowy. W razie wystąpienia zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

  Lek Anagrelide Bluefish zawiera laktozę

  Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  1. Jak stosować Anagrelide Bluefish

  2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Ilość leku Anagrelide Bluefish przyjmowana przez poszczególnych pacjentów może być

   zróżnicowana i zależy od stanu pacjenta. Lekarz przepisze odpowiednią dawkę dla każdego pacjenta.

   Zwykle stosowana dawka początkowa leku Anagrelide Bluefish wynosi 1 mg. Aby przyjąć tę dawkę, pacjent będzie stosował jedną kapsułkę 0,5 mg dwa razy na dobę przez co najmniej tydzień. Po upływie tego czasu lekarz może zlecić zwiększenie lub zmniejszenie liczby przyjmowanych kapsułek, aby ustalić najbardziej skuteczną dawkę.

   Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie rozgniatać kapsułek ani nie rozpuszczać ich zawartości w płynach. Pacjent może przyjmować kapsułki z posiłkiem, po posiłku lub na czczo. Najlepiej zażywać kapsułki codziennie o tej samej porze.

   Nie przyjmować więcej kapsułek niż zalecił lekarz.

   Lekarz zleci regularne badania krwi, aby ustalić, czy lek jest skuteczny oraz czy wątroba i nerki pracują prawidłowo.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anagrelide Bluefish

   W razie zażycia większej dawki leku Anagrelide Bluefish niż zalecona lub zażycia leku przez inną osobę należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę. Należy pokazać opakowanie leku Anagrelide Bluefish.

   Pominięcie zastosowania leku Anagrelide Bluefish

   Pacjent powinien zażyć kapsułki, jak tylko sobie o tym przypomni. Kolejną dawkę należy zażyć

   o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W razie jakichkolwiek niepokojących objawów należy poradzić się lekarza.

   Ciężkie działania niepożądane:

   Niezbyt często: niewydolność serca (objawy obejmują duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk kończyn dolnych ze względu na gromadzenie się płynu), ciężkie zaburzenia częstości pracy serca lub rytmu serca (częstoskurcz komorowy, częstoskurcz nadkomorowy lub migotanie przedsionków),

   zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców, krwawe wymioty lub oddawanie krwistych lub smolistych stolców, znaczne zmniejszenie się liczby krwinek, co może powodować osłabienie, występowanie siniaków, krwawienia lub zakażenia (pancytopenia), nadciśnienie płucne (objawy obejmują duszności, obrzęk nóg lub kostek oraz sine zabarwienie warg i skóry).

   Rzadko: niewydolność nerek (oddawanie bardzo małej ilości moczu lub zatrzymanie moczu), zawał serca.

   W razie wystąpienia któregokolwiek z powyżej wymienionych działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

   Bardzo często występujące działania niepożądane: mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób

   Ból głowy.

   Często występujące działania niepożądane: mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób

   Zawroty głowy, zmęczenie, szybkie bicie serca, nieregularne lub silne uderzenia serca (kołatanie serca), nudności, biegunka, ból żołądka, wzdęcia z oddawaniem gazów, wymioty, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), zatrzymanie płynów w organizmie lub wysypka.

   Niezbyt często występujące działania niepożądane: mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób Uczucie osłabienia lub złe samopoczucie, wysokie ciśnienie krwi, nieregularny rytm serca, omdlenia, dreszcze lub gorączka, niestrawność, utrata apetytu, zaparcie, siniaki, krwawienie, obrzęk

   (obrzmienie), zmniejszenie masy ciała, bóle mięśniowe, bóle stawów, ból pleców, ograniczone czucie lub utrata czucia albo uczucie drętwienia, szczególnie w skórze, nieprawidłowe czucie lub wrażenie drętwienia lub mrowienia, bezsenność, depresja, dezorientacja, nerwowość, suchość w jamie ustnej, zaniki pamięci, duszność, krwawienie z nosa, ciężkie zakażenie płuc z gorączką, dusznościami,

   kaszlem i odkrztuszaniem plwociny; wypadanie włosów, swędzenie i odbarwienie skóry, impotencja, ból w klatce piersiowej, zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) zwiększające ryzyko wystąpienia krwawień lub siniaków, gromadzenie się płynu wokół płuc, zwiększona aktywność

   enzymów wątrobowych. Lekarz może zlecić wykonanie badania krwi, które może wykazać zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

   Rzadko występujące działania niepożądane: mogą występować u nie więcej niż 1 na 1 000 osób

   Krwawienie z dziąseł, zwiększenie masy ciała, silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),

   choroba mięśnia sercowego (objawy obejmują zmęczenie, ból w klatce piersiowej i kołatanie serca), powiększenie serca, nagromadzenie płynu wokół serca, bolesny skurcz naczyń krwionośnych serca (w stanie spoczynku, zazwyczaj w nocy lub wcześnie rano) (dławica Prinzmetala), zaburzenia koordynacji ruchowej, trudności z mówieniem, suchość skóry, migrena, zaburzenia widzenia lub podwójne widzenie, dzwonienie w uszach, zawroty głowy podczas wstawania (zwłaszcza z pozycji siedzącej lub leżącej), zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy, ból, objawy grypopodobne, senność, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zapalenie jelita grubego (objawy obejmują: biegunkę, zwykle zawierającą krew i śluz, ból żołądka, gorączkę), zapalenie żołądka (objawy obejmują: ból, nudności, wymioty), występowanie w płucach obszarów o zmienionej gęstości, zwiększone stężenie kreatyniny w badaniach krwi, co może być objawem zaburzenia czynności nerek.

   Zgłaszano również następujące działania niepożądane, ale ich częstość występowania jest nieznana:

   • Potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia pracy serca (torsade de pointes);

   • Zapalenie wątroby objawiające się nudnościami, wymiotami, swędzeniem, zażółceniem skóry i białkówek oczu oraz zmianą barwy stolca i moczu (żółtaczka);

   • Zapalenie płuc (objawy obejmują gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, świszczący oddech; choroba może prowadzić do zbliznowacenia tkanki płucnej) (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, w tym śródmiąższowa choroba płuc, zapalenie płuc);

   • Zapalenie nerek (kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

   Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Anagrelide Bluefish

  6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce, tekturowym pudełku lub blistrze po określeniu „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku przez pacjenta, nie należy pozostawiać żadnych niewykorzystanych kapsułek, chyba że takie są zalecenia lekarza. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Anagrelide Bluefish

 • Substancją czynną leku jest anagrelid. Każda kapsułka zawiera 0,5 mg anagrelidu (w postaci anagrelidu chlorowodorku).

 • Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: powidon (E 1201), krospowidon (E 1202), laktoza bezwodna, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E 460) i magnezu stearynian.

Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan i woda.

Jak wygląda Anagrelide Bluefish i co zawiera opakowanie

Anagrelid Bluefish występuje w postaci twardych, żelatynowych kapsułek o białej, nieprzezroczystej części dolnej i białym nieprzezroczystym wieczku, o długości 14,3 mm i szerokości 5,2 mm, wypełnionych białym lub prawie białym, granulowanym proszkiem.

Kapsułki twarde leku Anagrelide Bluefish pakowane są w butelki z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), z zamknięciem z PP zabezpieczającym przed dostępem dzieci oraz ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Wielkość opakowań: 42 lub 100 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013 100 28 Sztokholm Szwecja

Wytwórca/Importer Bluefish Pharmaceuticals AB Gävlegatan 22

113 30 Sztokholm Szwecja

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Zjednoczonym Królestwie (Irlandii Północnej) pod następującymi nazwami:

Austria

Anagrelid Bluefish 0.5 mg Hartkapseln

Dania

Anagrelid ”Bluefish”

Niemcy

Anagrelid Bluefish 0.5 mg Hartkapseln

Norwegia

Anagrelide Bluefish 0.5 mg harde kapsler

Portugalia

Anagrelida Bluefish 0.5 mg cápsulas

Hiszpania

Anagrelida Bluefish 0.5 mg cápsulas duras EFG

Szwecja

Anagrelide Bluefish 0.5 mg hårda kapslar

Zjednoczone

Królestwo (Irlandia Północna)

Anagrelide 0.5 mg hard capsules

Islandia

Anagrelide Bluefish 0,5 mg hörð hylki

Polska

Anagrelide Bluefish

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2021

Reklama: