Reklama:

Ultomiris

Substancja czynna: Ravulizumabum 300 mg
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 10 mg/ml