Reklama:

Striascan

Substancja czynna: Ioflupanum (123I) 74 MBq/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 74 MBq/ml