Reklama:

Doptelet

Substancja czynna: Avatrombopagi maleas 20 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 20 mg