Reklama:

Aimovig

Substancja czynna: Erenumabum 140 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 140 mg/ml