Reklama:

Giapreza

Substancja czynna: Angiotensinamidum 2.5 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 2,5 mg/ml