Reklama:

Addiphos

Substancja czynna: Kalii dihydrogenophosphas 170.1 mg/ml + Dinatrii phosphas dihydricus 133.5 mg/ml + Kalii hydroxidum 14 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , (170,1 mg + 133,5 mg + 14 mg)/ml