Reklama:

Glycophos

Substancja czynna: Natrii glycerophosphas 216 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 216 mg/ml