Reklama:

Trisenox

Substancja czynna: Arsenii trioxidum 2 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 2 mg/ml