Reklama:

Neobiotic

Substancja czynna: neomycyny siarczan 16.74 mg/g
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol na skórę zawiesina