Reklama:

Axotonil

Substancja czynna: Cholini salicylas 440 mg/ml
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol do uszu roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Axotonil, 440 mg/mL, aerozol do uszu, roztwór

Cholini salicylas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Axotonil i w jakim celu się go stosuje

  2. Axotonil zawiera substancję czynną salicylan choliny, który jest pochodną kwasu salicylowego

   i należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

   Salicylan choliny stosowany miejscowo ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz wykazuje słabe działanie bakteriobójcze wobec niektórych drobnoustrojów. Zmniejsza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego (tzw. zapalenie ucha).

   Zawarty w leku glicerol nawilża przewód słuchowy zewnętrzny oraz rozpuszcza i zmiękcza zalegającą w nim woskowinę, co ułatwia jej usunięcie. Axotonil nie zawiera konserwantów.

   Po podaniu miejscowym do ucha, lek nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

   Lek Axotonil jest wskazany do stosowania u dorosłych:

 • w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem,

 • w celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny (korka woskowinowego) przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego.

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Axotonil Kiedy nie stosować leku Axotonil

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - choliny salicylan, inne salicylany (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

 • jeżeli u pacjenta występuje krwawienie lub wyciek wydzieliny z ucha;

 • jeżeli pacjent odczuwa silny ból ucha wraz z pogorszeniem słuchu;

 • jeśli u pacjenta wcześniej rozpoznano uszkodzenie błony bębenkowej (pęknięcie lub przerwanie jej ciągłości);

 • u osób w wieku poniżej 18 lat.

  O uszkodzeniu (perforacji) błony bębenkowej mogą świadczyć: ostry ból w uchu (stopniowo

  malejący), szumy w uszach (które mogą świadczyć o uszkodzeniu głębiej położonych struktur ucha), niedosłuch, zawroty głowy oraz (lub) wyciek z ucha. Przyczyną perforacji mogą być: infekcje, urazy (m.in. po nieprawidłowym czyszczeniu ucha za pomocą patyczków) oraz przyczyny wynikające

  z zabiegów medycznych (np. nieumiejętne płukanie ucha z powodu woskowiny).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku Axotonil należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Każdy ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.

  Lek stosowany do leczenia stanu zapalnego zewnętrznego przewodu słuchowego, bez konsultacji z lekarzem można stosować doraźnie, nie dłużej niż 3 dni.

  W przypadku braku poprawy lub nasilenia się dolegliwości w ciągu 3 dni stosowania leku

  i wystąpienia dodatkowych objawów, takich jak: gorączka, złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, wyciek z ucha lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym, należy skonsultować się z lekarzem.

  W przypadku wystąpienia nawrotów choroby, o zastosowaniu leku powinien zadecydować lekarz.

  Stosowanie leku może maskować (ukrywać) objawy innych chorób ucha zewnętrznego i utrudnić lub opóźnić ich prawidłowe rozpoznanie. Należy poinformować lekarza o stosowaniu tego leku.

  Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. Nie stosować doustnie ani na otwarte rany.

  Dzieci i młodzież

  Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

  Lek Axotonil a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami stosowanymi miejscowo do przewodu słuchowego zewnętrznego.

 • Jednoczesne stosowanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. aspiryna, ibuprofen) może nasilać działanie miejscowe leku.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Axotonil nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Lek Axotonil zawiera etanol

  Ten lek zawiera 6,59 mg alkoholu (etanolu) w każdym 0,05 mL roztworu (1 dawka). Może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.

  Lek łatwopalny. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarki do włosów).

  1. Jak stosować lek Axotonil

  2. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek Axotonil stosuje się miejscowo, do przewodu słuchowego zewnętrznego.

   Zalecana dawka to:

   Dorośli:

 • W celu krótkotrwałego, miejscowego leczenia objawowego zapalenia przewodu słuchowego

  zewnętrznego: zwykle 1 dawka do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

 • W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego: zwykle 1 dawka do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez 4 dni.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży

  Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

  Osoby w podeszłym wieku

  Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

  Osoby z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

  Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

  Instrukcja podawania leku Axotonil

  Instrukcja obsługi butelki szklanej z pompką rozpylającą

  Przed pierwszym użyciem leku, należy napełnić dozownik do uzyskania prawidłowego rozpylenia. W tym celu pompkę dozownika należy energicznie nacisnąć 20 razy, z dyszą skierowaną od siebie i butelką trzymaną pionowo.

  Jeśli lek nie był używany przez dwa dni lub dłużej, należy ponownie przygotować pompkę − rozpylając aerozol 2 razy, z dyszą skierowaną od siebie i butelką trzymaną pionowo.

  Lek wymaga zamontowania końcówki dozownika przed pierwszym użyciem – rys. 1.

  • Przekręcić końcówkę dozownika do pozycji poziomej jak na rys. 2.

  • Zamontować przekręconą końcówkę dozownika jak na rys. 3.

  • Delikatnie pociągnąć płatek ucha (dolną część małżowiny usznej) w kierunku od szyi.

  • Skierować końcówkę dozownika do leczonego ucha.

  • Mocno nacisnąć dozownik palcem wskazującym jak na rys. 4.

   Nadmiar płynu wytrzeć czystą chusteczką.

   Sample Image Sample Image Sample Image Sample Image

   Instrukcja obsługi butelki z polietylenu z pompką rozpylającą i aplikatorem

   Przed pierwszym użyciem leku, należy napełnić dozownik do uzyskania prawidłowego rozpylenia. W tym celu pompkę dozownika należy energicznie nacisnąć 9 razy, z dyszą skierowaną od siebie i butelką trzymaną pionowo.

   Jeśli lek nie był używany przez dwa dni lub dłużej, należy ponownie przygotować pompkę − rozpylając aerozol 1 raz, z dyszą skierowaną od siebie i butelką trzymaną pionowo.

   Lek nie wymaga zamontowania końcówki dozownika przed pierwszym użyciem – rys. 1.

  • Delikatnie pociągnąć płatek ucha (dolną część małżowiny usznej) w kierunku od szyi.

  • Skierować końcówkę dozownika do leczonego ucha – rys. 2.

  • Mocno nacisnąć dozownik palcem wskazującym.

  • Nadmiar płynu wytrzeć czystą chusteczką.

  Sample Image

  Należy uważać, żeby do ucha, do którego wcześniej podano lek, nie dostała się woda.

  Jeżeli po upływie 3 dni nie nastąpi poprawa lub w okresie do 3 dni od rozpoczęcia stosowania leku, pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Axotonil

  Brak możliwości przedawkowania leku w wyniku podawania go do ucha.

  Objawy przedawkowania, które mogą wystąpić po przypadkowym, doustnym zażyciu leku to: stan dezorientacji, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, wymioty, dzwonienie w uszach oraz nadmiernie intensywne oddychanie (hiperwentylacja). W przypadku zażycia bardzo dużych dawek leku może dojść do zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a w ich wyniku między innymi do

  zaburzeń oddychania i krążenia krwi.

  W razie doustnego przyjęcia leku Axotonil, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

  Pominięcie zastosowania leku Axotonil

  W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją tak szybko jak jest to możliwe. W przypadku, gdy zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć

  opuszczoną dawkę.

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  1. Możliwe działania niepożądane

  2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Możliwe działania niepożądane

   Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, świąd skóry).

  U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania leku może dojść do uszkodzenia słuchu.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301/Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek Axotonil

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 3 miesiące.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Axotonil

 • Substancją czynną leku jest choliny salicylan. 1 mL roztworu zawiera 440 mg choliny salicylanu.

Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, woda oczyszczona. Pojedyncza dawka aerozolu zawiera 0,05 mL roztworu.

Jak wygląda lek Axotonil i co zawiera opakowanie

Lek Axotonil ma postać bezbarwnego do jasnożółtego roztworu.

Opakowanie leku to butelka ze szkła brunatnego z pompką rozpylającą z HDPE/LDPE/POM/Stal nierdzewna/EVA/PP/mieszanina LDPE i HDPE z aplikatorem z PP/HDPE w tekturowym pudełku lub butelka z polietylenu HDPE z pompką rozpylającą i aplikatorem (polipropylen, polietylen LDPE, stal nierdzewna) w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 mL leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: