Reklama:

Xospata

Substancja czynna: Gilteritinibi fumaras 40 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 40 mg