Reklama:

Evenity

Substancja czynna: Romosozumabum 90 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 90 mg/ml