Reklama:

NiQuitin MINI

Substancja czynna: Nicotinum 2 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki do ssania , 2 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

NiQuitin MINI, 2 mg, tabletki do ssania

Nicotinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń fachowego personelu medycznego.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy skontaktować się z fachowym personelem medycznym, np. lekarzem, pielęgniarką, doradcą ds. zaprzestania palenia lub farmaceutą.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym fachowemu personelowi medycznemu. Patrz punkt 4.

 • Jeśli pacjent nie jest w stanie ograniczyć lub zaprzestać palenia lub stosowania leku NiQuitin,

  należy skontaktować się z lekarzem. Patrz punkt 3.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek NiQuitin MINI i w jakim celu się go stosuje

  2. Tabletki do ssania NiQuitin MINI pomagają odzwyczaić się od palenia tytoniu. Stosowanie leku tego typu nazywane jest Nikotynową Terapią Zastępczą lub NTZ . Lek NiQuitin MINI jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży (w wieku 12-17 lat, po zasięgnięciu porady fachowego personelu medycznego).

   Tabletki do ssania NiQuitin MINI w dawce 2 mg są odpowiednie dla osób wypalających 20 lub mniej papierosów na dobę.

   Ostatecznym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Tabletki do ssania NiQuitin MINI mogą być również stosowane podczas stopniowego odstawiania palenia u osób, które nie chcą lub nie są w stanie nagle rzucić palenia. Tabletki do ssania NiQuitin MINI powinny być stosowane w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Patrz punkt 3: „Jak stosować lek NiQuitin MINI”.

   - Nikotyna zawarta w tytoniu powoduje fizyczne uzależnienie od palenia papierosów. Tabletki do ssania NiQuitin MINI pomagają rzucić palenie zastępując pacjentowi część nikotyny przyjmowanej z papierosów. Dostarczona nikotyna łagodzi część nieprzyjemnych objawów wynikających z odstawienia papierosów, między innymi złe samopoczucie i rozdrażnienie. Dostarczona nikotyna łagodzi również objawy głodu nikotynowego i pomaga powstrzymać ochotę na zapalenie papierosa.

   Tabletki do ssania NiQuitin MINI są pozbawione zagrożeń zdrowotnych, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu, ponieważ nie zawierają substancji smolistych, tlenku węgla i innych toksyn pochodzących z dymu tytoniowego. Część pacjentów może obawiać się uzależnienia od tabletek z nikotyną po

   zaprzestaniu palenia. Takie przyzwyczajenie zdarza się bardzo rzadko i nawet, jeśli wystąpi, jest mniej szkodliwe dla zdrowia i łatwiejsze do pokonania niż palenie tytoniu.

   Szanse na zerwanie z nałogiem wzrosną, jeśli pacjent weźmie udział w programie wsparcia. Aby uzyskać więcej informacji na tematy tych programów należy skontaktować się z fachowym personelem medycznym.

   Palenie tytoniu nie niesie ze sobą żadnych korzyści dla zdrowia. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zerwać z nałogiem. Stosowanie Nikotynowej Terapii Zastępczej, takiej jak tabletki do ssania NiQuitin MINI, może w tym pomóc. Należy pamiętać, że niebezpieczeństwo związane z paleniem tytoniu jest większe niż działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania Nikotynowej Terapii Zastępczej.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin MINI

  4. Kiedy nie stosować leku NiQuitin MINI

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na nikotynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat,

 • u osób niepalących.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem stosowania leku NiQuitin MINI należy omówić to z fachowym personelem medycznym:

  • Osoby uzależnione od palenia tytoniu, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, chorujące na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej), lub spoczynkową postać dławicy piersiowej, ciężkie zaburzenia rytmu serca powinny próbować rzucić palenie bez stosowania Nikotynowej Terapii Zastępczej, chyba, że lekarz zezwoli na jej stosowanie.

  • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

   Podczas próby rzucenia palenia nie należy wymiennie stosować tabletek do ssania NiQutin MINI z

   gumą do żucia zawierającą nikotynę.

   Należy poradzić się fachowego personelu medycznego w przypadku:

 • problemów z sercem lub krążeniem oraz w przypadku niewydolności serca, stabilnej dławicy piersiowej, wysokiego ciśnienia tętniczego lub choroby okluzyjnej tętnic obwodowych

 • cukrzycy: osoby chore na cukrzycę, stosujące tabletki do ssania NiQuitin MINI, powinny mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie.

 • przebytych kiedykolwiek reakcji alergicznych, z obrzękiem warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub swędzącą wysypką skórną (pokrzywka). NTZ może czasami wywołać tego typu reakcję.

 • ciężkiej lub umiarkowanej niewydolności wątroby lub nerek ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych,

 • niekontrolowanej nadczynności tarczycy lub guza chromochłonnego nadnerczy (guz nadnerczy wpływający na ciśnienie krwi) ze względu na możliwość nasilenia objawów choroby, o czym poinformuje lekarz,

 • owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy lub zapalenia przełyku (odcinka przewodu pokarmowego pomiędzy jamą ustną a żołądkiem) ponieważ połykana nikotyna może zaostrzyć objawy choroby, może też wywołać owrzodzenie jamy ustnej. W razie nasilenia objawów choroby należy poradzić się lekarza. Może się okazać, że należy zamienić doustną formę Nikotynowej Terapii Zastępczej na plastry.

 • występowania (kiedykolwiek) napadów padaczki

 • jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uzależnienia od tego produktu leczniczego lub jeśli pacjent uważa, że stał się uzależniony od tego leku.

  Dzieci i młodzież

  Nie wolno stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Typowa dawka nikotyny stosowana u osoby dorosłej może spowodować u dziecka ciężkie lub śmiertelne zatrucie. Dlatego też należy przechowywać produkt NiQuitin MINI w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Młodzież (w wieku 12-17 lat) powinna stosować tabletki do ssania NiQuitin MINI wyłącznie po konsultacji z fachowym personelem medycznym. Podczas odstawiania palenia młodzież nie powinna stosować terapii łączonej NTZ.

  Lek NiQuitin MINI a inne leki

  Należy powiedzieć fachowemu personelowi medycznemu o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio. Nikotyna może prawdopodobnie nasilać niektóre działania leków stosowanych na nieregularne lub szybkie bicie serca (adenozyna), tj. wzrost ciśnienia tętniczego i częstości rytmu serca, a także nasilać odpowiedź na ból.

  Zaprzestanie palenia tytoniu może zmienić działanie innych stosowanych leków. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do fachowego personelu medycznego.

  Następujące produkty lecznicze mogą wymagać dostosowania dawki przy zaprzestaniu palenia: leki stosowane w leczeniu astmy (teofilina), leki przeciwbólowe (pentazocyna), leki przywracające prawidłowy rytm serca (flekainid), leki przeciwpsychotyczne (klozapina, olanzapina), agoniści dopaminy (ropinirol) i kofeina.

  NiQuitin MINI z jedzeniem lub piciem

  W trakcie ssania tabletki NiQuitin MINI nie należy jeść ani pić.

  Napoje, takie jak kawa, soki i napoje bezalkoholowe, mogą obniżyć skuteczność działania nikotyny.

  Należy unikać tych płynów w ciągu 15 minut przed przyjęciem tabletki do ssania NiQuitin MINI.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Stosowanie terapii łączonej w czasie ciąży lub karmienia piersią nie jest zalecane, o ile fachowy personel medyczny nie uzna inaczej.

  Ciąża

  Palenie tytoniu w czasie ciąży jest niebezpieczne dla dziecka. Może być przyczyną opóźnienia wzrostu płodu, przedwczesnego porodu lub urodzenia martwego dziecka. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą poprawy zdrowia zarówno ciężarnej jak i dziecka. Im szybciej dojdzie do zaprzestania palenia tym lepiej.

  Kobiety w ciąży powinny rzucić palenie bez stosowania Nikotynowej Terapii Zastępczej. Jeżeli jednak się to nie uda, fachowy personel medyczny może zalecić stosowanie Nikotynowej Terapii Zastępczej ponieważ będzie ona korzystniejsza dla dziecka niż kontynuowanie palenia.

  Karmienie piersią

  Dym tytoniowy, na który narażone są niemowlęta i dzieci powoduje u nich trudności z oddychaniem i inne problemy zdrowotne. Nikotyna pochodząca z palenia i NTZ znajduje się w mleku matki. Kobiety karmiące piersią powinny rzucić palenie bez stosowania Nikotynowej Terapii Zastępczej. Jeżeli jednak po podjętej próbie to się nie uda, fachowy personel medyczny może zalecić stosowanie Nikotynowej Terapii Zastępczej. Kiedy kobieta karmiąca piersią potrzebuje stosować Nikotynową Terapię Zastępczą, aby rzucić palenie, ilość nikotyny, na którą niemowlę jest narażone jest niewielka i znacznie mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę. Lepiej jest również karmić dziecko przed zastosowaniem Nikotynowej Terapii Zastępczej, tak aby dziecko dostało najmniej nikotyny jak to możliwe.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Brak danych dotyczących wpływu tabletek NiQuitin MINI na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że rzucenie palenia może spowodować zmiany w zachowaniu, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Lek NiQuitin MINI zawiera sód

  Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od

  sodu”.

  1. Jak stosować lek NiQuitin MINI

  2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami fachowego personelu medycznego. W razie wątpliwości należy zwrócić się do fachowego personelu medycznego.

   Produkt przeznaczony jest do przyjmowania na śluzówkę jamy ustnej. Oznacza to, że nikotyna zawarta w tabletce do ssania uwalnia się powoli do jamy ustnej, skąd jest wchłaniana do organizmu.

   Jedną tabletkę NiQuitin MINI należy umieścić w jamie ustnej, od czasu do czasu przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą, do czasu jej całkowitego rozpuszczenia (około 10 minut).

   Tabletek nie należy żuć ani połykać w całości.

   Dalsze zalecenia dotyczące dawkowania zależą od tego czy:

   1. pacjent zamierza rzucić palenie natychmiast,

   2. pacjent zamierza stopniowo ograniczać palenie przed całkowitym jego zaprzestaniem.

    Dorośli (od 18 lat)

    Monoterapia:

    1. Natychmiastowe rzucenie palenia

     • Przez okres do 6 tygodni przyjmować jedną tabletkę do ssania (stosując od 8 do 12 tabletek do ssania na dobę) za każdym razem, gdy pojawi się silna potrzeba zapalenia. Następnie stopniowo zmniejszać liczbę tabletek przyjmowanych w ciągu doby.

     • Gdy liczba stosowanych w ciągu doby tabletek obniży się do 1 lub 2, należy całkowicie zaprzestać ich stosowania.

      Po rzuceniu palenia może czasem pojawić się nagła potrzeba zapalenia papierosa. W takim przypadku można ponownie zastosować tabletki do ssania.

    2. Stopniowe rzucanie palenia

    W przypadku silnej potrzeby zapalenia należy wziąć tabletkę do ssania NiQuitin MINI zamiast papierosa. Należy jak najbardziej ograniczać liczbę wypalanych dziennie papierosów. Jeśli nie uda się ograniczyć liczby wypalanych codziennie papierosów po 6 tygodniach, należy skonsultować się z fachowym personelem medycznym.

    Użytkownik powinien całkowicie zrezygnować z palenia papierosów, gdy tylko poczuje, że jest to możliwe. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej w części

    „a) Natychmiastowe zaprzestanie palenia”. Należy to uczynić jak najszybciej. Jeśli całkowite zaprzestanie palenia nie powiedzie się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania tabletek do ssania NiQuitin MINI, należy skonsultować się z fachowym personelem medycznym.

    Nie przekraczać zalecanej dawki. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń i nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania w ciągu jednego dnia (24 godzin).

    W przypadku odczuwania potrzeby korzystania z tabletek do ssania NiQuitin MINI w sumie przez

    ponad 9 miesięcy, należy zwrócić się o poradę do fachowego personelu medycznego.

    Terapia łączona:

    Przeznaczona dla osób, które wróciły do palenia tytoniu po zastosowaniu NTZ lub osób, u których stosowanie wyłącznie tabletek do ssania nie jest wystarczające do opanowania głodu nikotynowego lub jako leczenie pierwszego rzutu u palaczy o wysokim poziomie uzależnienia.

    Pacjenci mogą łączyć system transdermalny (plastry) z doustnymi formami NTZ (w postaci gumy do żucia, pastylek lub tabletek do ssania, itp.). Łączne stosowanie jest skuteczniejsze niż zastosowanie samych plastrów.

    Terapia łączona powinna rozpocząć się od określenia dawki plastra, która zależy od wcześniejszych nawyków użytkownika w zakresie palenia. Rekomendowana ilość tabletek do ssania NiQuitin MINI 2 mg, stosowanych jednocześnie z plastrami wynosi od 5 do 6 tabletek na dobę.

    Maksymalna dawka dobowa to 15 sztuk. Należy stosować tylko jeden rodzaj postaci doustnej NiQuitin (tabletki do ssania lub gumę do żucia) w połączeniu z systemem transdermalnym (plastrami).

    Należy kontynuować stosowanie produktu NiQuitin w formie doustnej przez 2 - 3 miesiące, a następnie zacząć stopniowo ograniczać jego stosowanie, w miarę obniżania się liczby napadów głodu nikotynowego. Gdy dzienne zużycie obniży się do 1-2 tabletek do ssania, leczenie należy przerwać.

    Osoby wypalające powyżej 10 papierosów dziennie

    Etap

    System transdermalny(plastry)

    NiQuitin 2 mg, tabletki do

    ssania.

    Przez pierwszych 6 tygodni

    Etap 1, NiQuitin Przezroczysty 21

    mg / 24 godziny

    5 do 6 tabletek do ssania na

    dobę

    Tydzień 7 i 8

    Etap 2, NiQuitinPrzezroczysty 14

    mg / 24 godziny

    W razie potrzeby należy nadal stosować tabletki do ssania

    Tydzień 9 i 10

    Etap 3, NiQuitin Przezroczysty 7 mg

    / 24 godziny

    Po 10 tygodniach

    Odstawić plastry NiQuitin

    Przezroczysty

    Stopniowo zmniejszać liczbę

    tabletek.

    Leczenie należy przerwać, kiedy pacjent przyjmuje 1 do 2 tabletek.

    Osoby wypalające mniej niż 10 papierosów dziennie

    Okres

    System transdermalny(plastry)

    NiQuitin 2 mg, tabletki do

    ssania.

    Przez pierwszych 6 tygodni

    Etap 2, NiQuitin Przezroczysty 14

    mg / 24 godziny

    5 do 6 tabletek do ssania na

    dobę

    Tydzień 7 i 8

    Etap 3, NiQuitin Przezroczysty 7 mg

    / 24 godziny

    W razie potrzeby należy nadal stosować tabletki do ssania

    Po 8 tygodniach

    Odstawić plastry NiQuitin

    Przezroczysty

    Stopniowo zmniejszać liczbę

    tabletek.

    Leczenie należy przerwać, kiedy pacjent przyjmuje 1 do 2

    tabletek.

    W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu NiQuitin Przezroczysty.

    Stosowanie u dzieci i młodzieży Młodzież w wieku 12-17 lat

    Lek może być podawany młodzieży w wieku 12-17 lat jedynie po zaleceniu przez fachowy personel medyczny.

    Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą stosować leku NiQuitin MINI. Należy skonsultować się z fachowym personelem medycznym jeżeli pacjent:

    • obawia się nawrotu nałogu palenia tytoniu

    • lub ma trudności z zaprzestaniem stosowania leku

    W razie powrotu do nałogu palenia tytoniu fachowy personel medyczny doradzi jak najskuteczniej stosować następną Nikotynową Terapię Zastępczą.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NiQuitin MINI

    W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek NiQuitin MINI mogą wystąpić nudności, zawroty głowy i złe samopoczucie. Należy wówczas zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy wziąć ze sobą ulotkę lub opakowanie leku, aby móc je pokazać.

    Lek nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat lub osób niepalących. W razie spożycia leku przez dziecko lub osobę niepalącą mogą pojawić się objawy przedawkowania nikotyny, np. ból głowy, wymioty, ból brzucha i biegunka. Dziecko, które użyło lub zjadło lek, należy natychmiast zawieźć na ostry dyżur szpitalny lub skontaktować się z lekarzem. Jeśli to możliwe, należy pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie leku.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Samo zaprzestanie palenia może powodować objawy takie jak zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, kaszel i objawy grypopodobne. Inne objawy (objawy odstawienia), takie jak depresja, rozdrażnienie, lęk, niepokój, zwiększony apetyt i bezsenność mogą również być spowodowane zaprzestaniem palenia tytoniu.

   W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych poważnych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu NiQuitin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą one być oznaką ciężkiej reakcji alergicznej:

   • Ciężka reakcja alergiczna, której objawy obejmują nagłe pojawienie się świszczącego oddechu lub ucisku w klatce piersiowej, wysypkę i uczucie zasłabnięcia (częstość występowania: bardzo rzadko)

   • Obrzęk skóry lub błony śluzowej, twarzy, języka i gardła powodujący trudności w oddychaniu (częstość występowania: nieznana)

   Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić:

   Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   • Nudności, wymioty

   • Zaburzenia snu

    Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   • Nerwowość, zawroty głowy, bóle głowy

   • Biegunka

   • Drżenie

   • Zaparcia

   • Niestrawność/zgaga

   • Wzdęcia

   • Czkawka

   • Ból gardła

   • Kaszel

   • Trudności w oddychaniu, duszność

   • Ból górnej części brzucha

   • Suchość błony śluzowej jamy ustnej

   • Owrzodzenia w jamie ustnej

   • Dyskomfort w jamie ustnej

   • Zmęczenie (męczliwość)

   • Uczucie ogólnego dyskomfortu

   • Objawy grypopodobne

   • Brak energii

    Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

   • Trudności w przełykaniu

   • Kołatanie serca (wyczuwanie bicia serca)

   • Silniejsze bicie serca

    Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów)

   • Nadwrażliwość

    Częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych)

   • Napady drgawek

   • Nietypowe sny, depresja, drażliwość, lęk, zaburzenia/ zniekształcenie smaku, wysypka

   • Swędzenie

   • Zaczerwienienie skóry

   • Zwiększona potliwość

   • Pokrzywka

   • Mrowienie w ustach, odbijanie

   • Nadmierne wydzielanie śliny

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym fachowemu personelowi medycznemu. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek NiQuitin MINI

  6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpośrednim w celu ochrony przed wilgocią. Pojemnika nie należy używać do innych celów, ponieważ na jego ściankach może osiadać drobny pył z tabletek.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek NiQuitin MINI

 • Substancją czynną leku jest nikotyna w postaci nikotyny z kationitem w ilości równoważnej 2 mg nikotyny

 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol (E 421), sodu alginian (E 401), guma ksantan (E 415), potasu wodorowęglan (E 501), wapnia polikarbofil, sodu węglan (E 500), acesulfam potasowy (E 950), aromat miętowy (D,L-mentol, olejek mięty pieprzowej,

guma arabska, aromat mięty), magnezu stearynian (E 470b), sukraloza.

Jak wygląda lek NiQuitin MINI i co zawiera opakowanie

Wielkość w zaokrągleniu do 1 mm: długość: 10 mm × szerokość: 5 mm

Biała lub biaława, obustronnie wypukła, owalna tabletka do ssania z wytłoczeniem „NIC2” na jednej ze stron.

Opakowania zewnętrzne mogą zawierać po 1 (łącznie 20 tabletek do ssania), 3 (łącznie 60 tabletek do

ssania) lub 5 (łącznie 100 tabletek do ssania) pojemników na tabletki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny Perrigo Poland Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

Tel +48 22 489 54 51

Importer

Omega Pharma International NV Venecoweg 26

9810 Nazareth

Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja: NiQuitin 2 mg compressed lozenge

Belgia: NiQutin Minilozenge 2 mg zuigtabletten – comprimés à sucer – Lutschtabletten

gepresst

Luksemburg: NiQuitin Minilozenge 2 mg

Holandia: NiQuitin minizugtablet 2 mg, zuigtabletten Polska: NiQuitin MINI

Portugalia: Niquitin Menta 2 mg compressed lozenge

Hiszpania: Niquitin 2 mg comprimodos para chupar sabor menta Irladia: Niquitin Mini 2 mg Mint Lozenges

Czechy: Nicotine Omega

Grecja: NiQuitim Mini Mint

Węgry: NiQuitin Minitab 2 mg préselt szopogató tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: