Reklama:

Forlax 10 g

Substancja czynna: Macrogolum 4000 10 g
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu doustnego , 10 g