Reklama:

Beovu

Substancja czynna: Brolucizumabum 120 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 120 mg/ml