Reklama:

Amsparity

Substancja czynna: Adalimumabum
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 40 mg/0,8 ml