Reklama:

Dificlir

Substancja czynna: Fidaxomicin 40 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej , 40 mg/ml