Reklama:

Dexmedetomidine Accord

Substancja czynna: Dexmedetomidini hydrochloridum 100 mcg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 100 mcg/ml