Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 12000 j.m.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml