Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 15000 j.m.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 15 000 j.m. (150 mg)/1 ml