Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 30000 j.m.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 30 000 j.m. (300 mg)/3 ml