Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 50000 j.m.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 50 000 j.m. (500 mg)/5 ml