Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 1000000 j.m.
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 100 000 j.m. (1000 mg)/ 10ml