Reklama:

NUBEQA

Substancja czynna: Darolutamidum 300 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 300 mg