Reklama:

Recarbrio

Substancja czynna: Cylastatyny sol sodowa 500 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu do infuzji , 500 mg/500 mg/250 mg